Calculate

Thai Government Procurement

หน่วยงาน จังหวัด เรื่อง วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง เบอร์โทรศัพท์ งบประมาณ(บาท)
กรมชลประทาน กาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าแสงสว่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067386262) 2018-06-27 2018-07-05 0819124329 866,982.48
กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางลำปาง ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 รายการ งานติดตั้งระหว่าง กม.79+000-กม.83+250 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 สาย บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067419675) 2018-06-25 2018-07-03 054243011-13 ต่อ 129 1,052,900.00
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี เพชรบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอำ (ตอนเพชรบุรี) อำเภอบ้านแหลม , เมืองเพชรบุรี , ท่ายาง , ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057510598) 2018-06-22 2018-07-02 032598282 ต่อ 10 1,890,000.00
กรมทางหลวง สมุทรสงคราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067156513) 2018-06-22 2018-07-02 034762661 1,951,000.00
กรมทางหลวง สมุทรสงคราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067113168) 2018-06-22 2018-07-02 034762661 1,410,000.00
กรมทางหลวง สมุทรสงคราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067103757) 2018-06-22 2018-07-02 034762661 1,564,000.00